Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kovarce
Sídlo:
Kovarce 461, 95615 Kovarce
IČO:
00310573
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
23.04.2009
Koniec kontroly
08.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť