Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kokšov-Bakša
Sídlo:
Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov-Bakša
IČO:
00324311
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
18.05.2009
Koniec kontroly
16.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť