Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
IČO:
31947000
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-019/2020/1090

Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2020/1090
Účel
Účelom navrhovanej kontrolnej akcie je kontrola zostavenia účtovnej závierky ako východiska pre zost
Začiatok kontroly
10.02.2020
Koniec kontroly
29.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2012/1090

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2012/1090
Účel
Účelom je preverenie správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti vykazovaných súm vo finančných výkazoch
Začiatok kontroly
14.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2010/0002

"Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2009/0006

Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.03.2009
Koniec kontroly
28.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2008/0004

Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
10.03.2008
Koniec kontroly
21.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť