Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Švedlár
Sídlo:
Školská 122, 05334 Švedlár
IČO:
35546638
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
03.08.2009
Koniec kontroly
17.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť