Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Sídlo:
Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
00161764
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna priemyselna skola SaG KE_017_2013_1030_1090.pdf
Veľkosť: 518 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2013

KA-012/2009/0008

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
15.03.2009
Koniec kontroly
14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť