Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LESY MODRA, s.r.o.
Sídlo:
Harmónia 3001, 90001 Modra
IČO:
34110186
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-009/2018/1060

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2018/1060
Účel
Poukázať na stav obhospodarovania mestských a obecných lesov a navrhnúť odporúčania na zlepšenie.
Začiatok kontroly
16.04.2018
Koniec kontroly
30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
14.04.2009
Koniec kontroly
20.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť