Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hontianske Nemce
Sídlo:
Hontianske Nemce 500, 96265 Hontianske Nemce
IČO:
00319929
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť