Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium
Sídlo:
Konštantínova 2, 08065 Prešov
IČO:
00161110
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
29.05.2019
Koniec kontroly
08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-076/2008/0005

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
28.04.2008
Koniec kontroly
11.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.05.2007
Koniec kontroly
07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť