Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ing. Július Gibaľa - JUGI
Sídlo:
Nová 567, 98701 Poltár
IČO:
14181916
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-017/2010/0001

Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť