Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
GALMM, s.r.o.
Sídlo:
J. Jančeka 39, 03450 Ružomberok
IČO:
31579736
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-017/2010/0001

Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť