Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Sídlo:
Hviezdoslavova 5, 01253 Žilina
IČO:
31563490
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2010/0003

"Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť