Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o.
Sídlo:
Teslová 2, 04331 Košice
IČO:
36586145
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-017/2010/0001

Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť