Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Sídlo:
Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00682420
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-017/2022/1033

Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2022/1033
Účel
Preveriť procesy a postupy finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu pri správe rizikových pohľadáv
Začiatok kontroly
14.06.2022
Koniec kontroly
27.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-070/2015/1050

Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola hospodárenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., ktorá má byť vykon
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Slovenská záručná a rozvojová banka.pdf
Veľkosť: 516 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2015

KA-073/2013/1050

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2012 v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2013/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť a vyhodnotiť plnenie prijatých opatrení a zhodnotiť ich účinno
Začiatok kontroly
29.10.2013
Koniec kontroly
28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Slovenská záručná a rozvojová banka_ a.s._KA-073_2013_1050_1050_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 300 KB, Dátum zverejnenia: 28.11.2013

KA-090/2012/1050

Kontrola plnenia opatrení z kontroly uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a. s., vykonanej v roku 2010.
Číslo kontrolnej akcie
KA-090/2012/1050
Účel
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na základe výsledkov kontro
Začiatok kontroly
07.10.2012
Koniec kontroly
15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_zverejn._SZRB_KA-090_2012_1050_1050.pdf
Veľkosť: 239 KB, Dátum zverejnenia: 15.11.2012

KA-029/2010/0006

Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
18.07.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť