Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo:
Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
35776005
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-018/2016/1050

Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2016/1050
Účel
Účelom je kontrola výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 až 2014 so za
Začiatok kontroly
07.02.2016
Koniec kontroly
17.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záverečná správa Slovenská konsolidačná.pdf
Veľkosť: 758 KB, Dátum zverejnenia: 17.08.2016

KA-027/2010/0004

Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vrátane správy a vymáhania pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava vykonanej v roku 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
30.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť