Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Liptovský Mikuláš
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-032/2010/0009

Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2010/0009
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2008/0008

Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2008/0008
Účel
Začiatok kontroly
10.03.2008
Koniec kontroly
16.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť