Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo:
Školská 4, 07101 Michalovce
IČO:
17078385
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-008/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.09.2009
Koniec kontroly
11.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť