Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
IČO:
35850370
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2024/1100

Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2024/1100
Účel
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Začiatok kontroly
05.02.2024
Koniec kontroly
30.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-016/2019/1033

Hospodárenie vodárenských spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2019/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je poukázať na hospodárenie vybraných vodárenských spoločností a nakladanie
Začiatok kontroly
14.02.2019
Koniec kontroly
11.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
27.10.2009
Koniec kontroly
08.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
21.05.2008
Koniec kontroly
30.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť