Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo:
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
IČO:
36672297
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
16.07.2017
Koniec kontroly
27.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0009

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0009
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0008

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0008
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0007

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0006

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0005

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0004

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0003

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.11.2009
Koniec kontroly
09.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť