Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie abstinentov Slovenska
Sídlo:
P.O.Box 19, 90638 Rohožník
IČO:
35590548
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-016/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
11.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť