Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00678678
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2010/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
23.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2009
Koniec kontroly
07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
13.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2008/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.04.2008
Koniec kontroly
18.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2008/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
15.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.08.2007
Koniec kontroly
05.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-071/2007/0004

Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu ZI, INTEREG III B
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
31.07.2007
Koniec kontroly
17.10.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2007/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
09.04.2007
Koniec kontroly
27.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2007/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2007/0009
Účel
Začiatok kontroly
20.03.2007
Koniec kontroly
16.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2007/0008

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
18.03.2007
Koniec kontroly
26.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť