Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Sídlo:
Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30797764
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2021/1031

Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2021/1031
Účel
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.
Začiatok kontroly
14.06.2021
Koniec kontroly
23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2012/1030

Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2012/1030
Účel
Zhodnotiť úroveň financovania vedecko-výskumných pracovísk a podpory vedeckých projekov prostredníct
Začiatok kontroly
13.05.2012
Koniec kontroly
19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2010/0002

Kontrola postupov pri výbere a monitorovaní riešenia projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť