Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84528 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00586935
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-025/2014/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2014/1030
Účel
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v programovom obdo
Začiatok kontroly
08.06.2014
Koniec kontroly
03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_GFU SAV_KA-025_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 515 KB, Dátum zverejnenia: 03.08.2014

Späť