Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SENIOR CLUB STRIEBORNICA
Sídlo:
Hoštáky 41, 92101 Piešťany
IČO:
42164877
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť