Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov Nálepkovo, n.o.
Sídlo:
Letná 352/8, 05333 Nálepkovo
IČO:
31257305
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
12.04.2018
Koniec kontroly
21.06.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť