Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o.
Sídlo:
Dargovských hrdinov 1734/60, 07801 Sečovce
IČO:
45743347
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
11.04.2018
Koniec kontroly
19.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť