Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Sídlo:
Radlinského 10, 83906 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
35799200
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-023/2011/0004

Kontrola dodržiavania povinností stavebnej sporiteľne pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
24.07.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť