Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca
IČO:
00696854
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
18.04.2018
Koniec kontroly
24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.02.2007
Koniec kontroly
12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť