Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obvodný úrad Senica
Sídlo:
Vajanského 17, 90501 Senica
IČO:
45013764
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-023/2012/1030

Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2012/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie hlavných a o
Začiatok kontroly
23.05.2012
Koniec kontroly
15.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_OU_Senica_023_2012_1030_1130.pdf
Veľkosť: 581 KB, Dátum zverejnenia: 15.07.2012

Späť