Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Porúbka
Sídlo:
Porúbka 151, 07261 Porúbka
IČO:
00325660
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
14.05.2014
Koniec kontroly
29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Porubka_045_2014_1070_1090.pdf
Veľkosť: 158 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2014

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť