Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Audiovizuálny fond
Sídlo:
Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42169330
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-002/2024/1033

Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2024/1033
Účel
Účelom KA je preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
Začiatok kontroly
17.01.2024
Koniec kontroly
26.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-025/2016/1030

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použit
Začiatok kontroly
09.06.2016
Koniec kontroly
22.09.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť