Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Zvolen
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.03.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2007/0008

Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
05.07.2007
Koniec kontroly
17.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť