Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dom tretieho veku
Sídlo:
Poloreckého 2, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
30842344
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
15.04.2018
Koniec kontroly
02.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť