Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TRANSPETROL, a.s.
Sídlo:
Šumavská 38, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
31341977
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
21.06.2022
Koniec kontroly
12.12.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť