Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Frička
Sídlo:
Frička 43, 08602 Gaboltov
IČO:
00321940
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-030/2019/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2019/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
07.03.2019
Koniec kontroly
27.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2016/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2016/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných pr
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
07.04.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť