Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ďurkov
Sídlo:
Ďurkov 274, 04419 Ďurkov
IČO:
00324132
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2022/1090

Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2022/1090
Účel
Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efe
Začiatok kontroly
14.02.2022
Koniec kontroly
30.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
01.05.2014
Koniec kontroly
04.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Durkov_ 064_2014_1140_1090.pdf
Veľkosť: 2 MB, Dátum zverejnenia: 04.08.2014

Späť