Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hornošarišské osvetové stredisko
Sídlo:
Rhodyho 6, 08501 Bardejov
IČO:
37781588
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-029/2020/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2020/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
12.07.2020
Koniec kontroly
17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť