Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
Sídlo:
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
IČO:
36302724
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-030/2021/1100

Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2021/1100
Účel
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Začiatok kontroly
11.07.2021
Koniec kontroly
14.11.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť