Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Sídlo:
Kýčerského 5, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
45736359
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
17.07.2019
Koniec kontroly
28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2018/1060

Informačný systém dátového centra obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2018/1060
Účel
Preveriť financovanie a udržateľnosť informačného systému dátového centra obcí.
Začiatok kontroly
17.07.2018
Koniec kontroly
11.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
07.03.2017
Koniec kontroly
13.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť