Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumná agentúra
Sídlo:
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
IČO:
31819494
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-046/2016/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2016/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2018/1060

Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európsk
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť