Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
IČO:
36672441
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-030/2021/1100

Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2021/1100
Účel
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Začiatok kontroly
15.07.2021
Koniec kontroly
17.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
03.08.2017
Koniec kontroly
18.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.02.2009
Koniec kontroly
24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť