Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bertotovce
Sídlo:
Bertotovce 142, 08235 Bertotovce
IČO:
00326828
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2020/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2020/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
23.09.2020
Koniec kontroly
14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-071/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť