Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Sídlo:
Letisko M. R. Štefánika -, 82311 Bratislava-Ružinov
IČO:
35884916
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
12.06.2022
Koniec kontroly
16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-065/2014/1060

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou na Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v roku 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2014/1060
Účel
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykon
Začiatok kontroly
27.10.2014
Koniec kontroly
04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2013/1060

Kontrola hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Letisko M. R. Štefánika, a. s. za obdobie rokov 2011-2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2013/1060
Účel
Preveriť systém hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Leti
Začiatok kontroly
02.06.2013
Koniec kontroly
11.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Letisko M.R.Stefanika Bratislava_KA-023/2013/1060_1060.pdf
Veľkosť: 423 KB, Dátum zverejnenia: 11.08.2013

Späť