Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
IČO:
36056006
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-030/2021/1100

Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2021/1100
Účel
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Začiatok kontroly
06.07.2021
Koniec kontroly
23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
18.07.2017
Koniec kontroly
12.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0003

Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.04.2009
Koniec kontroly
04.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.02.2009
Koniec kontroly
23.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť