Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národné osvetové centrum
Sídlo:
Nábrežie Ivana Krasku 1, 92101 Piešťany
IČO:
00164615
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-028/2019/1140

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2019/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Začiatok kontroly
21.07.2019
Koniec kontroly
03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť