Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Sídlo:
Kollárova 8, 91702 Trnava
IČO:
42156424
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-029/2021/1063

Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2021/1063
Účel
Preveriť hospodárnosť vybraných služieb na úpravu informačných systémov a zabezpečenia služieb ich p
Začiatok kontroly
15.06.2021
Koniec kontroly
22.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-036/2020/1032

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2020/1032
Účel
Účelom kontroly bude preverenie opodstatnenosti obstarania projektu, hospodárnosť, efektivita jeho o
Začiatok kontroly
22.09.2020
Koniec kontroly
29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-041/2016/1015

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív Ústredného portálu verejnej správy a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2016/1015
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, správy a ochrany aktív v oblasti
Začiatok kontroly
17.08.2016
Koniec kontroly
30.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2014/1015

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií u vybraných správcov informačných systémov verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2014/1015
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, správy a ochrany aktív v oblasti
Začiatok kontroly
21.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NASES_KA-008_2014_1015.pdf
Veľkosť: 281 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť