Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DataCentrum
Sídlo:
Cintorínska 5, 81488 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151564
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-028/2014/1050

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2014/1050
Účel
Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom a overiť dodržiav
Začiatok kontroly
07.10.2014
Koniec kontroly
14.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
21.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť