Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Sídlo:
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov
IČO:
35823542
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
07.06.2022
Koniec kontroly
13.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-057/2007/0018

Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2005 a 2006 v Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2007/0018
Účel
Začiatok kontroly
27.05.2007
Koniec kontroly
07.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť