Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Sídlo:
Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00156582
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-004/2020/1130

Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2020/1130
Účel
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Začiatok kontroly
03.05.2020
Koniec kontroly
13.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-029/2008/0015

Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola)
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2008/0015
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
13.01.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť