Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov
IČO:
00607223
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-030/2020/1031

Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2020/1031
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či je obyvateľstvo dostatočne chránené pred infekčnými chorobami.
Začiatok kontroly
16.08.2020
Koniec kontroly
28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-041/2023/1130

Hluk v životnom prostredí
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2023/1130
Účel
Preveriť systém zabezpečenia ochrany pred hlukom vo vonkajšom prostredí v SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť