Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Sídlo:
Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov
IČO:
17331927
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-004/2022/1110

Spotrebiteľské práva občana
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2022/1110
Účel
Preveriť systém zabezpečenia ochrany práv spotrebiteľa, jeho funkčnosť a kvalitu realizovaných opatr
Začiatok kontroly
24.08.2022
Koniec kontroly
08.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
05.06.2022
Koniec kontroly
06.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť